// Funkcja do losowania ruchu komputera
function computerMove() {
 $moves = array('P', 'N', 'K');
 return $moves[array_rand($moves)];
}

// Funkcja do sprawdzenia, kto wygrał
function checkWin($playerMove, $computerMove) {
 if ($playerMove == 'P' && $computerMove == 'K') {
  return 'Gracz';
 }
 if ($playerMove == 'N' && $computerMove == 'P') {
  return 'Gracz';
 }
 if ($playerMove == 'K' && $computerMove == 'N') {
  return 'Gracz';
 }
 if ($computerMove == 'P' && $playerMove == 'K') {
  return 'Komputer';
 }
 if ($computerMove == 'N' && $playerMove == 'P') {
  return 'Komputer';
 }
 if ($computerMove == 'K' && $playerMove == 'N') {
  return 'Komputer';
 }
 return 'Remis';
}

// Sprawdź, czy formularz został wysłany
if (isset($_POST['move'])) {
 // Pobierz ruch gracza z formularza
 $playerMove = $_POST['move'];

 // Losuj ruch komputera
 $computerMove = computerMove();

 // Sprawdź, kto wygrał
 $result = checkWin($playerMove, $computerMove);

 // Wypisz wynik gry
 echo 'Twój ruch: '.$playerMove.'
'; echo 'Ruch komputera: '.$computerMove.'
'; echo 'Wygrywa: '.$result; }