Papier, nożyce, kamień

Wybierz swój ruch:

Papier
Nożyce
Kamień
// Urozmaicony kod gry "Papier, nożyce, kamień" z limitem czasu dla gracza

// Sprawdź, czy formularz został wysłany
if (isset($_POST['submit'])) {
 // Pobierz ruch gracza z formularza
 $playerMove = $_POST['move'];

 // Sprawdź, czy gracz przekroczył limit czasu
 if (time() - $_POST['start_time'] > 3) {
  $result = "Przegrałeś, limit czasu upłynął :(";
 } else {
  // Tablica z możliwymi ruchami komputera
  $computerMoves = array('papier', 'nożyce', 'kamień');

  // Losuj ruch komputera
  $computerMove = $computerMoves[array_rand($computerMoves)];

  // Sprawdź, który gracz wygrał
  if ($playerMove == $computerMove) {
   $result = "Remis!";
  } elseif (($playerMove == 'papier' && $computerMove == 'kamień') ||
       ($playerMove == 'nożyce' && $computerMove == 'papier') ||
       ($playerMove == 'kamień' && $computerMove == 'nożyce')) {
   $result = "Wygrałeś!";
  } else {
   $result = "Przegrałeś :(";
  }
 }
}