Odgadnij słowo

Mam na myśli jedno słowo. Spróbuj je odgadnąć:

Masz dostęp do sześciu podpowiedzi:

// Słowo do odgadnięcia
$word = 'dominikanska';

// Podpowiedzi
$hints = [
 'Pierwsza litera: '.$word[0],
 'Ostatnia litera: '.$word[strlen($word) - 1],
 'Liczba liter: '.strlen($word),
 'Druga litera: '.$word[1],
 'Przedostatnia litera: '.$word[strlen($word) - 2],
 'Losowa litera: '.$word[rand(0, strlen($word) - 1)],
];

// Sprawdzamy, czy użytkownik wybrał jedną z podpowiedzi
if (isset($_POST['hint1'])) {
 echo $hints[0];
} elseif (isset($_POST['hint2'])) {
 echo $hints[1];
} elseif (isset($_POST['hint3'])) {
 echo $hints[2];
} elseif (isset($_POST['hint4'])) {
 echo $hints[3];
} elseif (isset($_POST['hint5'])) {
 echo $hints[4];
} elseif (isset($_POST['hint6'])) {
 echo $hints[5];
}

// Sprawdzamy, czy użytkownik wysłał odpowiedź z formularza
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['guess'])) {
 $guess = strtolower($_POST['guess']);

 if ($guess === $word) {
  echo 'Brawo, odgadłeś poprawne słowo!';
 } else {
  echo 'Niestety, to nie to słowo. Spróbuj ponownie.';
}
}