Mam w HTML tabelę 10 kolumn i 10 wierszy. Kolejne komórki tabeli są numerowane od 1 do 100 (jest to ID komórki). Napisz mi JAVASCRIPT, który po najechaniu wskaźnikiem myszki na dowolną komórkę, wyśle poprzez AJAX zapytanie do pliku "przeladujKomorke.php" z ID tej komórki i wczyta asynchronicznie zawartość wynikową z pliku "przeladujKomorke.php", stosownie do wysłanego ID komórki.
Tryb: dynamiczny | statyczny | jednoczesny