Basics

Links:

Information:

Wszystkie podobieństwa z osobami i zdarzeniami rzeczywistymi są przypadkowe i niezamierzone. Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone.

Adres autora: bokruk@poczta.onet.pl

Ostatnie wieści

11 czerwiec, 1244

W sytuacji coraz większego sporu między papiestwem i cesarstwem, kiedy Krzyżacy coraz wyraźniej przechylali się na stronę Fryderyka II, papież Grzegorz IX, 11 czerwca 1239 roku wydał bullę grożącą odebraniem Krzyżakom wszystkich przywilejów, jeżeli nie zaprzestaną popierać cesarza. W tym czasie wznowiony był również stary spór o zależności zakonu szpitala jerozolimskiego NM Panny od joannitów. Papież wezwał Krzyżaków aby zajęli stanowisko wobec tych żądań. Na tym tle, wobec intensywnych działań kilku polskich rycerzy zakonnych pod przewodnictwem Konrada z Siodła (Conradus Saddles „Papalis”) zwanego później „papieskim”, w dniu 12 sierpnia 1240 roku Grzegorz IX zaaprobował wydzielenie się z zakonu krzyżackiego zakonu polskich rycerzy ziemi ogłowskiej i zatwierdził regułę zakonu wzorując się na regule zakonu templariuszy. Od 1240 roku zaczyna się historia zakonu ogłowskiego, polskiego zakonu rycerskiego, mającego swoje korzenie w zakonie krzyżackim.